Катя Делиева

Добре дошли в личния ми сайт.

Създаден е с идеята да представи по лесен и достъпен начин информация за интересите и уменията, които имам в различни сфери и могат да са полезни при съвместна работа и за изграждането на успешно и устойчиво сътрудничество.

С какво се занимавам?

Създаване на текстове за Уеб

Истински добрият текст е плод на задълбочено проучване по темата, въображение, ентусиазъм и креативност. Създаването на текст е творчески процес, който изисква използване на различни техники за постигане на максимална ефективност на съдържанието и целите, за което е предназначено.

Работа с WordPress

Базовата инсталация, конфигурация и настройка на системата за управление на съдържание WordPress съвсем не ми е чужда, а в комбинация и с опита в управлението на текстовото и медийно съдържание, чрез администраторския панел на тази CMS система, правят възможно пълноценното управление на WordPress проекти от различно естество.

HTML & CSS

Добро разбиране за начинът, по който работят HTML и CSS и умение за базово редактиране на HTML код и CSS стилове. Повечето основни HTML елементи, сред които headings, paragraphs, table tags, link и др. съвсем не са ми непознати, а често ми се налага и промяна на цветове, шрифтове и размери на различни елементи и изображения.

Работа с разнообразни програми и приложения

В работата ми, освен основната дейност, често ми се налага да използвам и редица допълнителни програми и уеб приложения, за да свърша "малки задачки", за които са ми нужни. Така, с времето ми се е налагало да работя с Photoshop, MS Office (Word, Excel и PowerPoint), Софтуер за редактиране на звук и много други. Така, че не е проблем да се уча на работа с различни, спомагателни "инструменти".

Любими цитати